تاکتیک های مدرن بازاریابی رستوران

تاکتیک های مدرن بازاریابی رستوران مدت هاست که دیگر درک مشتری از رستوران، آن ساختمانی نیست که پیش ترها در آن غذا می خوردند. شرکت های سفارش غذای آنلاین، موسسات تهیه غذا، سفارش های موبایلی و ده ها امکان مدرن دیگر، پدیده رستوران داری را متفاوت کرده است. بدون این که دستاوردهای سیستم های قدیمی … ادامه

فود کورت ۲۴ ساعته شهروند به خانواده سپند پیوست

فود کورت 24 ساعته شهروند به خانواده سپند پیوست

تنها فود کورت ۲۴ ساعته در ایران که به تازگی در شهروند شعبه خیابان بیهقی افتتاح شده و از راهکارهای مدیریت فود کورت سپند بهره میبرد .
با افتخار به اطلاع می رسانیم بهره برداران این مجموعه نیز با به کار گیری ابزارها و راهکارهای هوشمند. و امن شرکت سامان داده پرداز سپند تمامی مراودات خود با غرفه ها و کارفرمایان را مدیریت می‌کنند .
به خانواده ی بزرگ ما بپیوندید