پیش بینی فروش و تحلیل نقطه سر به سر

پیش بینی فروش و تحلیل نقطه سر به سر پیش بینی فروش منجر به استاندارد سازی هزینه ها ، سود و رشد فروش رستوران شما خواهد شد. اگر نتوانید یک برنامه مدون پیش بینی فروش از روند فروش ۳ سال اول عملکرد رستورانتان تهیه کنید تعداد بسیار کمی سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری بر … ادامه

ویژگی های مهم نرم افزار فروش آنلاین رستوران

ویژگی های مهم نرم افزار فروش آنلاین رستوران مورد توجه قرار دادن ویژگی های مهم نرم افزار فروش آنلاین رستوران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. تمام مدیران و صاحبان رستوران به دنبال شیوه های به صرفه هستند تا با استفاده از آنها محصولات و خدمات خود را معرفی کنند. تبلیغات برای کلیه کسب … ادامه