سفارش گیری غذا در سامانه ی آنلاین

سفارش گیری غذا در سامانه ی آنلاین سفارش گیری غذا سامانه ی آنلاین، اکنون با شیوع ویروس کرونا به عنوان یکی از مهمترین خدمات رستوران داران به شمار می آید. اگرچه حتی قبل از این دوران بحرانی نیز سیستم آنلاین بهترین شیوه برای ارائه غذا و پذیرایی از مشتریان محسوب می شد. اما، در حال … ادامه