محاسبه بازگشت سرمایه رستوران

چگونه بازگشت سرمایه در کمپین های بازاریابی رستوران را محاسبه کنیم : بازاریابی و تبلیغات دو تا از بهترین ابزارهایی هستند که مالکان رستوران ها جهت افزایش فروش و معرفی آیتم های جدید و ایجاد هیجان در مورد سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه در کسب و کار و همچنین معرفی هرچه بیشتر برند و خیلی … ادامه

تاکتیک های مدرن بازاریابی رستوران

تاکتیک های مدرن بازاریابی رستوران مدت هاست که دیگر درک مشتری از رستوران، آن ساختمانی نیست که پیش ترها در آن غذا می خوردند. شرکت های سفارش غذای آنلاین، موسسات تهیه غذا، سفارش های موبایلی و ده ها امکان مدرن دیگر، پدیده رستوران داری را متفاوت کرده است. بدون این که دستاوردهای سیستم های قدیمی … ادامه