آموزش برنامه حسابداری رستوران و کافی شاپ

بخش گزارش گیری : انواع گزارش ها

گزارش گیری روزانه، ماهیانه، سالیانه

با محدودیت فاکتور تسویه یا صادره شده

گزارش گیری از مشترکین به تفکیک فروش نقدی و غیرنقدی

خروجی گرفتن به صورت فایل اکسل

گزارش مشتریان براساس نوع سرویس دهی : داخلی – بسته بندی و ارسال

براساس فاکتورهای باطل شده، با تخفیف و بی تخفیف و…

فروش محصولات بر اساس رسته فروش محصولات بر اساس محل تولید

اعمال منو اختصاصی به مشترکین

محدودیت فروش غیر نقدی تعریف تخفیف ترکیبی