آموزش برنامه جامع حسابداری رستوران و کافی شاپ

قسمت دوم صندوق : تعریف کالا و گروه بندی آنها با پرینتر

تعریف کالا و گروه بندی در قسمت انبارداری

تعریف پرینترهای صندوق و آشپزخانه

تغییر تنظیمات ایستگاهی برای صندوق و چاپ آنها

مدیریت سالن و میزها برای تسویه و سرویس دهی

فاکتورهای تسویه نشده و غیر نقدی

بررسی فاکتورهای ارسال نشده 

گزارش فروش ثبت دریافت نقدی و کارت بانکی