نرم افزار فروش و بازرگانی

شرکت سامان داده پرداز سپند

نرم افزار فروش و بازرگانی رستوران

نظارت دقیق و بهبود فرآیندهای مرتبط با عملیات بازرگانی

تصمیم گیری و سیاست گذاری سریع و موثر در حوزه بازرگانی

افزایش سرعت، دقت و سودآوری با مکانیزه کردن عملیات بازرگانی

بازرگانی 300x261 نرم افزار فروش و بازرگانی

12345 300x300 نرم افزار فروش و بازرگانی

نرم افزار فروش و بازرگانی رستوران

نرم افزار تحت ویندوز با قابلیت تعریف مراکز بازرگانی متعدد

محاسبه و به روز رسانی بهای تمام شده کالای خریداری شده با سرشکن کردن هزینه ها

صدور همزمان یا غیر همزمان اسناد مالي جهت عمليات بازرگاني

انجام عملیات بازرگانی ارزی و ریالی و ثبت اسناد مالی مرتبط

امکان تبادل اطلاعات با سیستمهای فروش آنلاین و CRM با استفاده از وب سرویس

پوشش دهی انواع عملیات بازرگانی

ثبت فاکتور خرید، برگشت از خرید، استعلام خرید، قرارداد خرید

ثبت فاکتور فروش، برگشت از فروش، پیش فاکتور فروش، قرارداد فروش

ثبت هر تعداد کسور و اضافات مرتبط با فاکتور و قراردادهای خرید/فروش

ثبت مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک سطر همراه با تنظیمات تاریخدار محاسبه خودکار درصد مالیات

صدور فاکتور خرید فروش اصلاحی

ثبت قراردادهای خرید و فروش و ثبت مراحل زمانبندی شده تحویل کالا و تسویه حساب

صدور اسناد مالی و انبار مرتبط با عملیات بازرگانی به صورت خودکار یا انتخابی

کنترل دقت و صحت عملکرد فروشندگان توسط مدیران

تعریف سطح دسترسی ریز و دقیق فروشندگان در گروه های مختلف

تعیین بازاریاب مرتبط با فاکتور و ثبت خودکار پورسانت محاسبه شده

تطبیق عملیات بازرگانی با اسناد مالی و کنترل مغایرتهای احتمالی

گزارش عملیات کاربران و میزان فروش به تفکیک مراکز فروش

ثبت سریال کالاها حین انجام عملیات بازرگانی و پیگیری جریان گردش سریال خاص

ابزارهای کاربردی و عملیاتی برای سرعت و دقت بیشتر کاربران

مشاهده تاریخچه عملیات خریدار و قیمتهای پیشنهادی در زمان صدور فاکتور

استفاده از قیمتهای فروش پیشنهادی حسب نوع طرف حساب انتخابی

امکان ارتباط با نرم افزارهای فروش آنلاین و CRM با استفاده از وب سرویس

جستجوی کالا با کد، نام، بارکد، شماره فنی و نام لاتین جهت ثبت اقلام فاکتور

استفاده از تخفیف خودکار کالا حسب نوع طرف حساب انتخاب

تعیین نحوه پرداخت وجه فاکتور و تعیین خودکار تاریخ تسویه

صدور فاکتور توسط دستگاه بارکد خوان و تجمیع اقلام کالاهای مشابه

مدیریت تسویه فاکتورها با لحاظ دریافتها، پرداختها، برگشتیها، تخفیفات نقدی و ...

پوشش دهی فروش کالاهای خاص و رهگیری مسیر حرکت کالا (Serial, Lott Number)

گزارشهای متنوع برای مدیریت بهینه واحد بازرگانی

گزارش سود يا زيان عمليات فروش به تفکيک فاکتورها ، اقلام کالا و طرف حساب خاص

گزارش خرید و فروش فصلی با ارائه فایل خروجی استاندارد دارایی

گزارش صورتحساب مشتری مشتمل بر کليه عمليات مالی و ريز عملیات بازرگانی مرتبط

تعریف لیست قيمت‏های فروش هر کالا و امکان ارزيابی ارزش ريالی موجودی، برمبنای قيمت فروش دلخواه

امکان چاپ برچسب بارکد و قیمت کالا و گزارش لیست قیمت کالاها با امکان مدیریت قیمت به صورت گروهی

گزارش دستیابی به هدف فروش براساس طرف حساب ،کالا و نمایندگان به صورت ماهانه

چاپ فاکتور با فرم های گوناگون و امکان تعريف فرم‏های جديد توسط کاربر

امکان تهیه نمودارها و گرافهای متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارشها به اکسل