نرم افزار ساخت و تولید سپند

 • مدیریت بهینه موجودی مواد اولیه و محصول
 • انعطاف بالا در روشهای ساخت و تولید محصول
 • گزارشهای متنوع مصرف مواد و محاسبه بهای تمام شده

یکی از مهم‌ترین مسائل شرکت‌های تولیدی که توجه شرکت سپند به آن جلب شده است، کنترل مواد اولیه و نظم‌دهی به فرآیند تامین این مواد و ساخت و تولید محصول است. برای دقیق‌تر شدن نظارت بر پروسه‌هایی مانند گردش مواد و محاسبه‌ی بهای تمام شده، اطلاعات مالی و بازرگانی باید یکپارچه باشد.

استفاده از نرم افزار ساخت و تولید مناسب باعث اتخاذ راهکارهای مناسب جهت نگهداشت کالا و مواد اولیه لازم و محاسبه بهای تمام شده محصول، نگهداری محصولات نیمه ساخته و ضایعات تولید می باشد

این نرم‌افزار با کدام نرم‌افزارهای سپند در ارتباط است؟!

نرم افزار ساخت و تولید ارتباطی نزدیک با نرم افزار حسابداری ، بازرگانی و کالا دارد . نرم افزار بازرگانی وظیفه خریداری مواد اولیه و همچنین فروش محصولات را برعهده دارد . نرم افزار انبار و کالای سپند ، گردش مواد اولیه و محصولات را در انبارهای مختلف را کنترل می‌کند و در نهایت نیاز به گزارش‌کار در یک سند حسابداری خواهد بود که با نرم افزار حسابداری تامین می‌شود.

چرا نرم افزار ساخت و تولید سپند؟

پوشش‌دهی انواع عملیات تولید در رستوران‌ها

این نرم افزار ساخت و تولید سپند امکانات زیادی دارد. برای مثال:

 • گزارش‌ بهای تمام شده‌ی محصول.
 • گزارش عملیات مرتبط به ساخت محصول به تفکیک ریزمواد مصرفی.
 • گزارش تفصیلی مصرف مواد اولیه بر اساس تولید محصول و محصولات فروخته شده.
 • گزارش کسری مواد به تفکیک محصول و با توجه به فرمول ساخت تعریف شده برای مراحل مختلف تولید.
 • امکان استفاده از جستجو و گزینش در کلیه فرم‌ها و گزارش‌ها.
 • امکان تهیه نمودارها و  گراف‌های متنوع در تمام فرم‌ها و ارسال کلیه گزارش‌ها به اکسل.
 • امکان طراحی و تهیه‌ گزارش‌های جدید با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش‌های پویا.

تعاریف و کاربری ساده با امکانات حرفه‌ای

 • استفاده از فرمول ساخت محصولات و اعلام نحوه ترکیب و یا تفکیک مواد جهت تولید محصولات مختلف.
 • ساخت محصول ترکیبی و تفکیکی با توجه به فرمول‌های متنوع تعریف شده.
 • صدور همزمان اسناد مالی جهت عملیات تولید محاسبه بهای تمام شده.
 • به روز رسانی موجودی کالا در انبارهای مختلف با توجه به عملیات ساخت محصول.
 • به روزرسانی و تغییر فرمول ساخت در هر مرحله از تولید با نگهداری سابقه.
 • ساخت محصول همراه با اعلام ضایعات و هزینه های دستمزد و سربار.
 • جذب هزینه های دستمزد و سربار در مراحل تولید.
 • استفاده از محصولات با کالای نیمه ساخته در مراحل مختلف تولید.
 • استفاده از محصولات یا کالای نیمه ساخته در مراحل مختلف تولید.
 • امکان تحویل محصولات نیمه ساخته برای استفاده در فرآیند فروش.
 • امکان تغییر واحد اصلی محصولات و محاسبه بهای محصولات جدید.

گزارش‌گیری پیش‌بینی قبل از تولید

 • گزارش پیش‌بینی مصرف مواد براساس فرمول‌های تولید مختلف برای یک محصول.
 • گزارش پیش‌بینی مصرف مواد برای تولید چند محصول و کنترل همپوشانی مصرف مواد اولیه.
 • گزارش ساختار درخت محصول براساس فرمول ساخت محصولات نیمه ساخته.

گزارش‌های متنوع برای کنترل عملیات تولید

 • گزارش بهای تمام شده محصول
 • گزارش عملیات مرتبط به ساخت محصول به ریز مواد مصرفی
 • گزارش کسری مواد به تفکیف محصول و باتوجه به فرمول ساخت تعریف شده
 • امکان تهیه نمودار و گراف‌های متنوع
 • امکان طراحی و تهیه گزارش‌های جدید با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش‌های پویا

آنچه گروه نرم افزاری سپند برای شما انجام می دهند

خدمات ما در سه دسته زیر ارائه می شود:

مشاوره

استقرار و راه اندازی

آموزش و پشتیبانی

برخی مشتریان استفاده کننده از این پلتفرم