نرم افزار خزانه داری سپند

 • مدیریت بهینه و دقیق دارایی های نقدی و اسنادی
 • توزیع دسترسی و پیاده سازی مراکز خزانه داری و صندوقها
 • سرعت و دقت درانجام عملیات مرتبط با دریافت و پرداخت

از دیگر نرم افزارهای حسابداری خدماتی شرکت سپند، نرم‌افزار خزانه‌داری آن است. این نرم‌افزار وجوه نقد و اسناد دریافتی و پرداختی را کنترل می‌کند. این نرم‌افزار شرکت سپند چرخه‌ی پرداخت و دریافت را به طور کامل مکانیزه خواهد کرد و به شما کمک خواهد نمود تا نیازی به صدور جداگانه‌ی اسناد مالی نداشته‌باشید و همه‌ی عملیات به طور خودکار انجام شود.

این عملیات برای حسابداری شرکت‌ها یکی از حیاتی‌ترین موارد است که باعث می‌شود تا مدیران کسب‌وکارهای متفاوت -برای مثال مدیران رستوران‌ها- با خیال راحت عمل کنترل خزانه‌ی شرکت را به این نرم‌افزار واگذار کنند. در صورت استفاده از برنامه‌ی خزانه‌داری سپند، می‌توانید منابع جاری و وجوه نقد را کنترل نمایید. این نرم‌افزار قادر است تا ریال و مابقی ارزهای تعریف شده را در محاسبات دریافتی و پرداختی خود پشتیبانی کند.

ویژگی‌های مهم نرم‌افزار خزانه داری سپند:

تنوع دریافت و پرداخت

 • معرفی مراکز خزانه‌داری و باجه‌های دریافت و پرداخت با تنظیمات امنیتی
 • معرفی منابع و مصارف سازمانی
 • استفاده ا ز وجوه نقد، ارز، اسناد دریافتی و پرداختی، اسناد تضیمنی، ضمانت نامه

سرعت و دقت در تهیه صورت مغایریت حساب‌های بانکی

 • امکان تعریف فایل صورتحساب بانک‌هایمختلف در انواع dbf, excel, txt
 • گزارش مغایرت بانکی شامل اقلام باز صورت حساب، اقلام باز دفتر حساب، اقلام پاس شده، تراز مغایرت

سرعت بالا و سهولت کاربری در واحد دریافت و پرداخت

 • صدور اسناد دریافت و پرداخت به تفکیک مراکز خزانه‌داری با سریال مستقل
 • استفاده از انواع موارد قابل دریافت  پرداخت (نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی)  در یک سند واحد
 • انجام عملیات دریافت پرداخت به صورت ارزی – ریالی
 • صدور سندهای مالی مربوطه به صورت خودکار در سیستم حسابداری
 • تعریف سطح دسترسی ریز و دقیق فروشندگان در گروه‌های مختلف
 • چاپ چک به صورت ریالی – ارزی با تنظیمات دلخواه و فرم‌های قابل تعریف برای انواع بانک‌ها
 • ارتباط اسناد دریافت و پرداخت با فاکتور خرید و فروش جهت مدیریت تسویه فاکتورها

کنترل تنخواه و منابع تسهیلات دریافتی و پرداختی

 • مدیریت تنخواه‌های پرداختی و نحوه هزینه کرد و صدور خودکار اسناد مالی مربوطه
 • دریافت و پرداخت گروهی اسناد دریافتی و پرداختنی و صدور سند‌های مالی تجمعی
 • تعیین منابع و مصارف حین صدور سند دریافت پرداخت
 • تعیین نحوه پرداخت وجه فاکتور و تعین خودکار تاریخ تسویه
 • تعریف تسهیلات دریافتی و پرداختی و زمان‌های دریافت و پرداخت اقساط
 • مدیریت تسویه فاکتورها با لحاظ دریافت‌ها، پرداخت‌ها، برگشتی‌ها، تخفیفات نقدی و…

آنچه گروه نرم افزاری سپند برای شما انجام می دهند

خدمات ما در سه دسته زیر ارائه می شود:

مشاوره

استقرار و راه اندازی

آموزش و پشتیبانی

برخی مشتریان استفاده کننده از این پلتفرم