اتحادیه صنف دارندگان رستوران سنتی و سلف سرویس های تهران

اتحادیه رستوران و سلف سرویس های تهران


با توجه به ابعاد تبعات استمرار تعطیلی اصناف و نظر به ارتقای سطح رعایت پروتکل ها، بازرسین اتحادیه  موظف به بازدید و پایش رعایت  پروتکل های بهداشتی در واحد های صنفی می باشند.

همکار گرامی به اطلاع می رساند حسب نامه شضکاره ۲۳۹۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص ابلاغ مصوبات شصت و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به اطلاع می رساند…

اتحادیه رستوران و سلف سرویس های تهران ضمن تشکر و قدردانی از اعضای محترم تحت پوشش در ارتباط با رعایت پروتکل های بهداشتی، یاد آور می گردد : بازرسین این اتحادیه موظف و مکلف به پایش عملکرد واحد های صنفی در رعایت پروتکل می باشند و لذا در زمان حضور بازرسین ،همکاری متصدی واحد صنفی الزامیست.

همکار گرامی ،با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا ،عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در واحد های صنفی متخلف در شهر های قرمز به مدت 3 هفته (پلمپ) و در شهر های نارنجی به مدت 2 هفته (پلمپ) انجام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه رستوران و سلف سرویس های تهران 

امکان ارسال نظر وجود ندارد!