ابلاغ تسهیل بدهی بدهکاران بانکی

به استناد مصوبه شصت و چهارمین جلسه مورخ 1400/01/21 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مواعد مقرر در ((قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور)) به مدت 6 ماه تمدید گردید که این مهم طی بخشنامه شماره 00/21293مورخ 1400/01/28 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است .

بر همین اساس  مهلت مندرج در قانون مزبور،برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته اند از مزایای قانونی مذکور بهرهمند شوند برای تسلیم تقاضا به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان خرداد ماه سال 1400برای بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه 1400 و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده بدهی تا پایان شهریور ماه سال 1400 تمدید می گردد

روابط عمومی اتحادیه رستوران وسلف سرویس های تهران 

امکان ارسال نظر وجود ندارد!