ارسال ایمیل گزارشات

[qodef_custom_font font_family=”Raleway” font_size=”70″ line_height=”83″ font_weight=”600″ letter_spacing=”0″ text_transform=”Capitalize” content_custom_font=”” color=”#212121″]
[qodef_custom_font font_family=”Raleway” font_size=”24″ line_height=”35″ font_weight=”400″ letter_spacing=”0″ text_transform=”Capitalize” content_custom_font=”” color=”#5f5f5f”]

ارسال ایمیل گزارشات

در راستای کمک به مدیران رستوران ها ، جهت کنترل کامل امور رستوران ، اقدام به تولید نرم افزاری تحت عنوان Email senderنموده است.

ماژول ارسال ایمیل، مدیران مجموعه را قادر می سازد تا انواع گزارشات درخواستی از قبیل: فروش روزانه ، فاکتور های صادر شده و… را بدون اطلاع کاربران و به صورت نامحسوس در بازه زمانی و ساعت مورد نظر از طریق ایمیل خود دریافت کنند، همچنین مدیران با تعیین سطح دسترسی و تعریف آدرس Emailسایر کاربران مانند حسابدار و … امکان ارسال گزارشات مورد نیاز هر کاربر را در بازه های زمانی دلخواه ایجاد کرده و بدیهی است این امر موجب سهولت دسترسی به اطلاعات نرم افزار و عدم حضور حسابدار در مجموعه خواهد بود.

ارسال هوشمند و خودکار انواع گزارشات نرم افزار فروش برای مدیران رستوران ها در هر لحظه …