نرم افزار مدیریت همراه سپند

محدودیت زمانی و مکانی خود را برای کنترل رستوران از بین ببرید
OS971A1 2 اپلیکیشن مدیریت رستوران
عملکرد صندوق

2 اپلیکیشن مدیریت رستوران
گزارش فروش محصولات

3 اپلیکیشن مدیریت رستوران
عملکرد پیک ها

1 اپلیکیشن مدیریت رستوران
نمودارهای مقایسه ای

اپلیکیشن مدیریت پیشرفته رستوران

با اپلیکیشن مدیریت همراه سپند بدون هیچگونه محدودیت زمانی و مکانی رستوران خود را مدیریت و کنترل کنید

شرکت سپند در راستای بهره وری و موفقیت کسب و کار مدیران رستورانها محصولی طراحی و تولید نموده که با قابلیت نصب بر روی انواع گوشی های موبایل (تحت اندروید و iOS) امکانی را فراهم خواهد نمود تا بدون هیچگونه محدویت مکانی و زمانی،در یک نگاه،کلیه عملیات مهم رستوران از جمله:فروش رستوران در شیفت های کاری،موجودی صندوق،محصولات پرفروش،فاکتورهای ویرایش شده و … را بر روی گوشی موبایل شخصی خود مشاهده و کنترل نمایید.همچنین با دریافت هشدار و پیغام های امنیتی ،به لحظه از عملکرد پرسنل و کاربران نرم افزار مطلع گردید.

مدیریت پیشرفته رستوران

عملکرد صندوق

گزارش نوع سرویس

گزارش فروش محصولات

عملکرد پیک ها

تحلیل مناطق

محصولات پرفروش

نمودارهای مقایسه ای

تحلیل لحظه ای فروش

baner rm9 اپلیکیشن مدیریت رستوران
مدیریت رستوران در هرکجا و هرزمان

مزایای استفاده از نرم افزار

1 اپلیکیشن مدیریت رستوران
کنترل به لحظه صندوقداران و کاهش سوءاستفاده مالی
کنترل و نظارت بر سرویس دهی توسط کارمندان
افزایش درآمد و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی
گزارشات مقایسه ای از فروش کل رستوران
بهبود و افزایش سرعت در تصیم گیری
مدیریت و نظارت از هر جایی
دریافت آلارم و هشدارهای کلیدی به محض ابطال نمودن یا ویرایش منفی فاکتورها
کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد پیک ها
گزارشات مقایسه ای از فروش در مناطق تحت سرویس دهی
تحلیل روند فروش محصولات
ایجاد دید گسترده به نحوه روند فعالیتها در رستوران
اطلاع از محصولات پر فروش
گزارشات نموداری بر اساس فروش داخلی و بیرون بر به صورت مقایسه ای
Rm اپلیکیشن مدیریت رستوران