درخواست نمایندگی

شرکت سپند به منظور تامین رضایت مشتریان در راستای فروش نرم افزارهای تخصصی صنعت رستوران و فست فود و همچنین پوشش دهی خدمات پشتیبانی در سطح کشور اقدام به جلب همکاری با شرکت ها و عاملین فعال در مراکز استان ها و شهرستان ها می نماید. ضوابط و الزامات سازمانی سپند که در اولین آن، رعایت حقوق خریدار قرار دارد، بعنوان منشور همکاری شرکت های نمایندگی با دفتر مرکزی سپند می باشد.

در صورت تمایل به همکاری با شرکت سپند در قالب نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش و یا عاملیت مجاز فروش، مقتضی است نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام تا در اولین فرصت اقدامات لازم در مراحل بعدی انجام شود.