نرم افزار فروش و انبارداری

نرم افزار فروش و انبارداری

راهکاری مطمئن

نرم‌افزار سپند نسخه فروش و انبارداری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران رستوران‌‌ها را برطرف می‌کند. کنترل و حسابداری انبار رستوران یک مسئله استراتژیک و ضروری در صنعت رستوران‌هاست و به همین دلیل یکی از مهمترین دغدغه های مدیران آن‌ها نیز می‌باشد. فروش و انبارداری شامل ثبت ورود و خروج کالا به ‌شکل دستی یا با استفاده از بارکد، قیمت‌گذاری و حسابداری مواد اولیه، مدیریت درخواست‌ها و سفارش‌گذاری، انبارگردانی، انجام عملیات خرید و غیره می باشد. به دلیل پیچیدگی، تنوع، اهمیت و حجم بالای فرآیندها، این فعالیت‌ها بخشی از نیازهای اساسی بسیاری از رستوران‌هاست. همان‌طور که گفته شد این نیاز با نرم‌افزار سپند نسخه فروش و انبارداری حل خواهد شد… مدیران رستوران‌ها می توانند به کمک نرم افزار فروش و انبارداری سپند، متناسب با فعالیت‌های رستوران‌هایشان، کنترل ورود و خروج اقلام خود را به صورت مقداری و تعدادی کنترل نمایند

مهم ترین ویژگی های نرم افزار سپند نسخه فروش و انبارداری:

موارد استفاده:

فست فودها، باغ رستوران ها، رستوران های ایرانی