نرم افزارهای حوزه مالی

شرکت سامان داده پرداز سپند
حوزه ی مالی 1 نرم افزارهای حوزه مالی

نرم افزار های حوزه مالی

هدف کاربردی سیستم های مالی در هر رستوران، فست فود و … دستیابی به گزارش های مدیریتی از طریق جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه بندی، تلخیص رویدادهای مالی به منظور ارزیابی موقعیت مجموعه در بازارهای داخلی و جهانی می باشد.اطلاعات مورد اشاره باید بازتاب خروجی های رستوران در قالب گزارشهای مدون و استاندارد و قابل استفاده توسط مدیران رستوران و سهامداران باشد. این اطلاعات نشان دهنده موفقیت عملیات اقتصادی هر رستوران بوده و بر اساس آن میتوان خط مشی ها و تغییرات لازم را برای هدایت و برنامه ریزی سطوح مختلف مدیریت فراهم آورد.

مجموعه نرم افزارهای سپند به عنوان ابزاری توانمند و مطمئن،امکان اجرایی شدن هدف مورد اشاره در حوزه های متنوعی از فعالیت های رستورانی را فراهم می نماید. این مجموعه ترکیبی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده ساز و کار مدیریت مالی همچون حسابدار، خزانه داری، فروش و بازرگانی، انبار و کالا و… بوده که در پی پیش از یک دهه فعالیت توسعه و عرضه سیستم های مالی، منطبق بر اصول و قواعد حسابداری به کوشش متخصصان این گروه اعم از حسابداران و طراحان نرم افزار، تولید شده است که در حوزه های مختلف رستوران داری، فست فود و … مورد بهره برداری قرار گرفته است.

services image 3 نرم افزارهای حوزه مالی

مجموعه نرم افزار مالی سپند در عین ساده و کارپسند (User Friendly) بودن به عنوان یک ابزار جامع قابلیت انعطاف، طراحی کدینگ حرفه ای و تهیه ی گزارش های متنوع را در اختیار کاربران این حوزه قرار داده و به مدیران انواع گزارش های مدیریتی را ارائه می دهند.
این سیستم های یکپارچه با توجه به ارتباط کامل با یکدیگر و با صدور سندهای خودکار در سیستم حسابداری،نقش حسابدران را به نظارت بر عملکرد واحد های مختلف در حوزه مالی ارتقا می دهند.
ارتباط ارگانیک با دیگر زیر سیستم ها همچون سیستم حقوق و دستمزد و سیستم آرشیو اسناد در بستر سازمان الکترونیک سپند از دیگر مختصات ممتاز سیستم های مالی سپند می باشد که در اقبال رستوران های خریدار موثر بوده است.

نرم افزار حسابداری مالی

نرم افزار ساخت و تولید

نرم افزار انبار و کالا

نرم افزار فروش و بازرگانی

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار حقوق و دستمزد