راه اندازی پوز بانکی

ابتدا وارد قسمت “حسابداری” و وارد بخش “مدیریت حساب های بانک(1) می شویم.

در این قسمت باکلیک بر روی جای خالی در “نام حساب(1-2) می توانیم نام حساب بانک خود را وارد کرده سپس گزینه “ذخیره اطلاعات(2-2)را انتخاب می کنیم تا حساب بانک مورد نظر ما ایجاد شود.برای مثال:بانک سامان

نکته: در نرم افزار سپند هیچ گاه کد های نرم افزار را در قسمت های مختلف اعم از حساب ها و غیره را بصورت دستی وارد و یا تغییر نمی دهیم بلکه بصورت اتوماتیک کد مورد نظر را به ما اختصاص می دهد.

بعد از تعریف حساب بانک به قسمت زیر می رویم:

مدیریت >> اطلاعات پایه >> فروش>>پوز های بانکی(3)

برای افزودن پوز بانکی مورد نظر خود گزینه “اضافه” در پایین صفحه را انتخاب می کنیم.

در صفحه باز شده(4) اطلاعات دستگاه پوز را وارد می کنیم.

در قسمت “عنوان(1-4) نام پوز بانکی خود را وارد می کنیم.

برای مثال: پوز ثابت سامان 1

در قسمت  “حساب بانک(2-4) می توانیم حساب متصل به بانکی که در قسمت قبل در حسابداری تعریف کردیم با انتخاب گزینه “انتخاب(6-4) انتخاب نماییم.

در صفحه باز شده(5) در کادر “جستجو” نام حساب بانک را نوشته و انتخاب و تایید می نماییم.

در قسمت “توضیحات(3-4)می تونایم توضیحات مورد نظرمان را برای این پوز بانک تعریف نماییم.

در قسمت “ارسال مبلغ(4-4) قابلیت PCPOS  برای متصل شدن نرم افزار سپند به دستگاه پوز برای ارسال مستقیم مبلغ به دستگاه کارتخوان را می توانید با گذاشتن بر روی گزینه “ارسال شود” فعال کنید.بطور پیشفرض در حالت”ارسال نشود” قرار گرفته است .

دومین مرحله:

برای اتصال PCPOS  دستگاه کارتخوان باید برای یکی از شرکت های زیر باشد:
سامان کیش

ایران کیش

آسان پرداخت
اقتصاد نوین
تجارت  الکترونیک پارسیان
به پرداخت ملت

سداد بانک ملی

نکته: برای اتصال دستگاه های کارتخوان پیشنهاد می شود کارشناس دستگاه پوز بانک در محل حضور داشته باشد و دستگاه را حضوری تنظیم کند و در صورت وجود مشکل با پشتیبانی سپند تماس بگیرید.

سامان کیش:

نحوه اتصال LAN —> پیشنهادی

نحوه اتصال USB—>برای نسخه های قدیمی

سامان کیشLAN:

1- ابتدا کارشناس بانک باید قابلیت پی سی پوز را در دستگاه فعال کند

2-سپس پروتکل های مربوطه را تنظیم کند

3-سپس یک ip ثابت در رنج شبکه ی سیستم های صندوق ست نماید

4-سپس با نرم افزار سامان کیش در سیستم تست ارسال مبلغ را انجام دهد و پروتکل ssp16  در دستگاه پوز فعال شود.

5-در نرم افزار سپند ابتدا پس تعریف پوز در اطلاعات پایه گزینه ارسال مبلغ(1-6) را روی “ارسال شود” قرار می دهیم(6).

6-در قسمت نوع دستگاه گزینه “بانک سامان-LAN” را انتخاب می کنیم.

7-در قسمت “آدرس IP”  ip  ای که برای دستگاه پوز ست کرده ایم را وارد می کنیم.

سامان کیشUSB:

این نوع اتصال برای دستگاه ها و نرم افزار های قدیمی می باشد.

مانند مراحل قبل باید یکسری تنظیمات روی دستگاه پوز ست شود.

نوع اتصال برای این نوع دستگاه ها بجای شبکه  نوع com  می باشد .

بعد از اتصال و نصب درایور توسط کارشناس بانک روی سیستم دستگاه پوز با یک شماره com  بر روی قسمت

 Control Panel\Hardware and Sound\Devices and Printers

شناخته می شود.

در نرم افزار سپند ابتدا پس تعریف پوز در اطلاعات پایه گزینه ارسال مبلغ(1-7) را روی “ارسال شود” قرار می دهیم(7).

نوع دستگاه را “بانک سامان-COM(7-2)  انتخاب می کنیم.

پورت(3-7) را نیز همان پورتی که سیستم شناخته است می گذاریم.

به پرداخت ملت:

پس از نصب و راه اندازی توسط کارشناس بانک هر سیستم صندوق می تواند به یک دستگاه پوز به پرداخت ملت متصل شود.

نوع دستگاه را “به پرداخت” انتخاب می کنیم

در قسمت “آدرس IP”  آی پی لوپ بک ست می کنیم”127.0.0.1(8)

تجارت الکترونیک پارسیان & اقتصاد نوین & سداد بانک ملی:

پس از نصب و راه اندازی توسط کارشناس بانک باید یک ip ثابت در رنج شبکه ی سیستم های صندوق برای هر دستگاه پوز ست شود.

سپس در قسمت نوع دستگاه بر حسب بانک مورد نظر “پارسیان” یا “اقتصاد نوین” یا ” بانک ملی ” را انتخاب می کنیم.(9)

در قسمت “آدرس ip” ip ست شده برای دستگاه پوز را قرار می دهیم.

ایران کیش:

پس از نصب و راه اندازی توسط کارشناس بانک باید تنظیمات مربوط به سریال و ترمینال و پورت و… را در توسط کارشناس بانک ست شود.

یعنی خط زیر را در توضیحات اضافه کنیند (البته شماره های سریال و … متفاوت خواهد بود)

مثال:

sr:54128368-tr:06401687-ac:062006362585541-po:1100

 

Serial Number : 54128368

terminal : 06401687

Acceptor Id : 062006362585541

TCP Port : 1100

قابل استفاده برای اصناف غذایی

فست فود

باغ رستوران

رستورانهای ایرانی